looye kwekers logo

Deelnemingen

Ons bedrijf neemt deel aan verschillende samenwerkingsverbanden. Dit zijn veelal samenwerkingsverbanden met andere telers. In het menu kunt u meer informatie vinden over de deelnemingen.

NL-jobs

NLjobsNL-jobs is een uitzendbureau en is in 2002 opgericht op initiatief van een aantal ondernemers. Deze ondernemers zochten een betrouwbare oplossing, omdat er constant pieken waren in het arbeidsverloop gedurende het productieproces. De meeste medewerkers van NL-jobs komen uit Polen. Behalve het werven van uitzendkrachten verzorgt NL-jobs ook het vervoer en de huisvesting van de uitzendkrachten.

Voor meer informatie zie: www.nl-jobs.com

kasenergyKas Energy
Kas Energy is een samenwerkingsverband tussen verschillende telers op het gebied van energie. Energie is een van de grootste kostenposten voor glastuinbouwbedrijven. Daarom hebben verschillende telers hun krachten gebundeld op dit gebied en wordt er kennis uitgewisseld. Ook zijn er bij Kas Energy verschillende adviseurs aanwezig om de ondernemers van advies te voorzien.

Voor meer informatie zie: www.kasenergy.nl

Nitea
niteaOok Nitea is een belangrijke deelneming voor Looye. Nitea is in 1999 opgericht als LKL-IT. LKL-IT werd opgericht omdat toenmalige producten voor arbeidsregistratie in de kas niet meer voldeden. Daarom werd als eerste Padvinder ontwikkeld. Daarna volgde Packman. Dit programma is ontwikkeld voor de arbeidsregistratie tijdens het proces van het verpakken en sorteren van tomaten.

Door de jaren heen zijn de producten steeds verder uitgebreid en worden ze ook door steeds meer klanten gebruikt. In 2008 wijzigde de naam van LKL-IT naar Nitea.

Voor meer informatie zie: www.nitea.nl

Axia Seeds

axiaAxia is een innovatief veredelingsbedrijf in groentezaden voor gestookte glazen kassen, belicht en onbelicht.
Het Axia veredelingsprogramma kenmerkt zich door een sterke focus op smaak en op gezonde inhoudsstoffen, gecombineerd met een meer dan interessante productiviteit.

Voor meer informatie zie: www.axiaseeds.com