looye kwekers logo

Warmte-krachtkoppeling

wkk 650

 

Om in Nederlandse kassen tomaten te kunnen telen moeten deze verwarmd worden. Het klimaat is te koud en te vochtig om zonder energie een goede kwaliteit product te telen. Voor de energievraag in ons bedrijf maken we gebruik van warmte-krachtkoppeling (WKK). Een WKK bestaat uit een gasmotor met een generator. Als de motor draait, wordt er elektriciteit geproduceerd. Om de motor te koelen wordt water gebruikt. Het opgewarmde water gebruiken we om de kassen te verwarmen en te ontvochtigen.

De elektriciteit gebruiken we deels om onze eigen kassen te belichten. De rest van de elektriciteit leveren we aan het elektriciteitsnet. Ons bedrijf heeft daar een extra inkomstenbron van.

Deze manier van werken is zeer milieuvriendelijk. Praktisch alles wat uit een WKK voortkomt, kunnen we gebruiken. Dit in tegenstelling tot grote gas- of kolengestookte centrales. De elektriciteit gebruiken we zelf of wordt verkocht en kan daarna door anderen gebruikt worden. De warmte gebruiken we om onze kassen te verwarmen. De CO2 gebruiken we in de teelt om de productie te verhogen. Planten gebruiken immers CO2 voor hun groei! Een efficiëntere en betere manier om elektriciteit te  maken bestaat niet.

De werking van een WKK wordt via het onderstaande schema eenvoudig weergegeven.

wkk