looye kwekers logo

Współpraca

Nasza firma jest członkiem wielu organizacji branżowych. Są to przede wszystkim stowarzyszenia zrzeszające producentów warzyw i owoców. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w menu.

NL-jobs

NLjobsNL-jobs to agencja pracy tymczasowej, która powstała w 2002 roku z inicjatywy kilku przedsiębiorców. Szukali oni lepszego sposobu na rozwiązanie problemu niedoboru siły roboczej w najważniejszych okresach produkcji. Większość pracowników agencji NL-jobs pochodzi z Polski. Oprócz rekrutacji pracowników sezonowych, agencja NL-jobs oferuje również przewóz i zakwaterowanie pracowników.

Więcej informacji na stronie: www.nl-jobs.com

kasenergyKas Energy
Kas Energy to stowarzyszenie zrzeszające różnych producentów warzyw i owoców w dziedzinie energii. Energia jest jednym z największych kosztów ogrodnictwa szklarniowego. W związku z tym ogrodnicy połączyli swoje siły, aby wymieniać się wiedzą. Kas Energy oferuje pomoc konsultantów ds. energii oraz fachowe doradztwo dla przedsiębiorców.

Więcej informacji na stronie: www.kasenergy.nl

Nitea
niteaNitea jest również ważnym partnerem firmy Looije. Firma Nitea została założona w 1999 roku pod nazwą LKL-IT. Do powstania firmy LKL-IT przyczynił się fakt, że ówczesne systemy rejestracji czasu pracy w szklarniach nie spełniały swojego zadania. Dlatego też na początku wprowadzono program Padvinder, a po nim aplikację Packman. Ten ostatni program opracowano na potrzeby rejestracji czasu pracy podczas sortowania i pakowania pomidorów.

Wraz z upływem lat systemy te zostały rozbudowane i są wykorzystywane przez coraz większe grono klientów. W 2008 roku firma LKL-IT zmieniła nazwę na Nitea.

Więcej informacji na stronie: www.nitea.nl

  Axia Seeds

axiaAxia to innowacyjne przedsiębiorstwo zajmujące się uszlachetnianiem nasion roślin warzywnych na potrzeby ogrzewanych szklarni szklanych – zarówno doświetlanych, jak i niedoświetlanych.
Program uszlachetniania Axia cechuje się silnym zorientowaniem na smak i zdrową zawartość w połączeniu z niezwykle ciekawą produktywnością.

Więcej informacji na stronie: www.axiaseeds.com